Your Plan

Ở đây, bạn có thể ủng hộ website bằng cách sử dụng các Plan bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều!

STARTER

  • Khởi đầu mới của bạn.
  • Bạn sẽ bị giới hạn một số chức năng trong Công cụ Java.

VIP

  • Danh hiệu VIP
  • Khám phá ngay Công cụ Java.
  • Kích hoạt bằng Coin hoặc đang là khách hàng dùng VPS của Sesen. Xem bảng giá bên dưới.

PRO

  • Danh hiệu PRO
  • Không giới hạn dung lượng và công cụ trong Công cụ Java.

Bảng thông tin VPS

Loại CPU RAM SSD IP Riêng IP Chung
VN1 1 1 20 95K 80K
VN2 1 2 30 130K 105K
VN3 2 2 30 170K 150K
VN4 2 4 30 220K 200K
VN5 4 4 50 310K 270K
VN6 4 8 70 390K 340K
VN7 8 16 70 750K 620K
SING1 1 1 20 65K

Ghi chú

- VN: VPS Việt Nam, SING: VPS Singapore. IP chung là các VPS chỉ giống nhau về IP, còn dữ liệu,..đều riêng biệt.

- IP riêng phù hợp treo những game bị chặn IP. IP chung phù hợp treo những game không bị chặn như treo team NSO, Gia tộc huyền thoại, ...

- VPS có cài sẵn tool VPS, tất cả phiên bản game NSO mod đủ để chơi.

- Mua số lượng lớn hoặc mua nhiều tháng sẽ có ưu đãi.

- Nâng cấp cấu hình thoải mái, mua theo cấu hình tự chọn vui lòng liên hệ CSKH.

- CSKH: Facebook.